Over euregioDOC


euregioDOC heeft zich tot doel gesteld om tot 2020 middels georganiseerde acties en excursies de Euregio vast te leggen middels fotografie en film. De Euregio wordt gevormd door het gebied in Nederland tussen de stad Genk in België en de stad Aken in Duitsland, met in het hart de stadsregio Parkstad.

In de periode 2015 tot 2020 vindt de IBA Parkstad plaats die beoogt een positieve impuls voor deze streek te zijn. Door haar gerichte interventies zal de streek zichtbaar veranderen. De Euregio transformeert sterk en dient te worden gedocumenteerd.

De deelnemers aan euregioDOC conformeren zich aan het thema en de spelregels. De foto’s vormen te samen het Euregio-document dat het tijdsbeeld schetst in een periode dat grote ontwikkelingen gaande zijn en nog zullen plaatsvinden. Thema’s worden gekozen met een zekere relatie en relevantie tot de actualiteit voor de streek.

euregioDOC is een initiatief van Jules Beckers, Rikkie Vreuls en Philip Driessen i.s.m. IBA Parkstad en Kunstencentrum Signe.